e-Dnevnik

e-Dnevnik je web aplikacija namijenjena vođenju razredne knjige u elektroničkom obliku

Aplikacija ima sve funkcionalnosti potrebne za vođenje službene evidencije u elektroničkom obliku, uz dodatne funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija poput automatiziranih obavijesti, alarma i podsjetnika. U aplikaciji su dostupni različiti izvještaji koji omogućavaju analize pri pedagoškom praćenju. Time je razrednicima, nastavnicima i pedagoškom osoblju omogućen jednostavniji način izrade različitih izvještaja o ocjenama i izostancima.

Pristup aplikaciji imaju ravnatelji škola te nastavno i stručno osoblje. Predmetni nastavnici imaju pristup samo podacima o svom predmetu, dok razrednici imaju pristup svim podacima o učenicima svog razreda. Ravnatelji i stručno osoblje imaju ovlasti pregleda podataka na razini škole.

Dodatna prednost e-Dnevnika je suzbijanje neovlaštenog unosa, ali i slučajeva krađe i nehotičnog ili namjernog uništavanja razredne knjige.

Sve dodatne informacije o e-Dnevniku, kao i popis škola koje koriste sustav e-Dnevnik možete pronaći na CARNET-ovim stranicama o e-Dnevniku.

Popis škola u e-Dnevniku.

e-Dnevnik za učenike i roditelje

Osim e-Dnevnika za djelatnike škola, kreirana je i posebna aplikacija “e-Dnevnik za učenike i roditelje”. Aplikacija je učenicima i roditeljima dostupna putem web sučelja te ako mobilna aplikacija za Android i iOS.

e-Dnevnik za učenike i roditelje.

Učenicima je u aplikaciji omogućen pregled ocjena i bilježaka, izostanaka, pedagoških mjera, planiranog rasporeda pisanih zadaća, rasporeda sati te osobnih podataka koje su nastavnici upisali u sustav e-Dnevnik. Korisničko ime i lozinku za prijavu učenici dobivaju u svojoj školi od administratora imenika. Popis administratora dostupan je na  CARNET-ovim stranicama

Administratori imenika.

Roditeljima je omogućen uvid u iste podatke koje vide učenici, ali se iz pedagoških razloga ocjene se prikazuju s određenim vremenskim odmakom. Na sučelju za roditelje dostupna je mogućnost opravdavanja izostanaka učenika te prilaganja ispričnica, ako je riječ o izostanku u trajanju duljem od tri dana. U sustav se roditelji mogu prijaviti isključivo putem portala e-Građani.
 
Učenici i roditelji mogu kroz e-Dnevnik ispisati elektroničku potvrdu u svrhu dokazivanja da učenik da ima status redovitog učenika.