Državne stipendije za studente nižeg socio-ekonomskog statusa

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa svake akademske godine provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižeg socio-ekonomskog statusa

Pravo na državnu stipendiju imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj:
  • na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije
  • studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na doktorske studije na poslijediplomskoj razini. 
Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:
  • D-1 - studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata, čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata; studenti koji su djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, čija je smrt nastala zbog ozljede na radu za vrijeme obavljanja poslova iz članka 107. ovog Zakona.
  • E - studenti slabijega socio-ekonomskog statusa
  • P - studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na doktorske studije na poslijediplomskoj razini.

Cilj državnih stipendija

Cilj državnih stipendija je osiguranje jednake dostupnosti visokog obrazovanja kroz povećanje izravnih financijskih potpora studentima u redovitom statusu. Dodjeljivanjem stipendija studentima nižeg-socio ekonomskoga statusa se doprinosi unaprjeđenju socijalne dimenzije visokog obrazovanja te povećanju završnosti u visokom obrazovanju.
 
S obzirom na ovaj cilj, državne stipendije dodjeljuju se ciljnoj skupini studenata u redovitom statusu slabijega socio-ekonomskog statusa te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na doktorske studije na poslijediplomskoj razini.

Dodjela državnih stipendija

Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga javnog natječaja. Javni natječaj za dodjelu državne stipendije raspisuje ministar do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu.

Studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca koji se objavljuje u javnom natječaju.

Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora kojim se reguliraju prava i obveze Ministarstva i studenta.

Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na račun korisnika stipendije.