Upis na studij

Na studij se možete upisati na temelju javnog natječaja kao student u redovitom ili izvanrednom statusu

Upis na studij provodi visoko učilište na temelju javnog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama visokog učilišta najkasnije 1. svibnja tekuće godine. Javni natječaj sadrži broj upisnih mjesta, uvjete upisa, rok za prijavu na natječaj te podatke o postupku upisa i ispravama potrebnim za upis.
 
Uvjete upisa na sveučilišni prijediplomski studij, odnosno stručni studij odlukom utvrđuje visoko učilište poštujući odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i na način da jamči ravnopravnost svih pristupnika.
 
Visoka učilišta u Republici Hrvatskoj prihvatila su položene ispite državne mature kao jedan od kriterija upisa na studije koje izvode.
 
Sve informacije o upisu na prijediplomsku razinu studija u Republici Hrvatskoj možete pronaći na stranicama Središnjeg prijavnog ureda: www.studij.hr.
 
Sve informacije o uvjetima upisa na diplomsku razinu studija možete saznati na visokom učilištu na kojemu želite upisati studij ili na stranicama Nacionalnoga informacijskoga sustava prijave na diplomske studije.

Za dodatne informacije u vezi s prijavama studijskih programa možete kontaktirati Središnji prijavni ured putem mrežne stranice www.studij.hr i na broj telefona 01/6274-844. 

Sve o uvjetima upisa na poslijediplomski studij doznat ćete na visokom učilištu na kojemu želite upisati poslijediplomski studij.


Studenti u redovitom ili izvanrednom statusu

Studij možete upisati kao student u redovitom ili izvanrednom statusu. Studenti u redovitom statusu studiraju u sklopu pune nastavne satnice, a studenti u izvanrednom statusu studiraju u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice.
 
Troškovi redovitog studija se dijelom ili u cijelosti subvencioniraju iz državnog proračuna, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

Studenti u izvanrednom statusu pohađaju studij uz rad ili drugu aktivnost, a  troškove takvog studija u cijelosti ili dijelom snosi sam student.

Više informacija o povlasticama koje možete ostvariti kao student pogledajte u našim člancima vezanim uz studentski standard.
 

Strani državljani

Od trenutka stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije studenti koji su državljani zemalja Europske unije upisuju se na studije na hrvatskom jeziku unutar nacionalnih upisnih kvota i pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani te sukladno tome plaćaju isti iznos troškova studija odnosno imaju pravo na subvencionirane troškove studija.

Državljani trećih zemalja upisuju se unutar kvota za strane državljane i pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, ali se od njih, sukladno općem aktu sveučilišta i veleučilišta, može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.
 
Stranim se državljanima upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili neki drugi studij koji je od interesa za nacionalnu sigurnost.
 
Subvencija troškova studija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ne odnosi se na studijske programe koji se u potpunosti izvode kao programi na stranom jeziku.