Novi akademski i stručni nazivi i novi studiji

Odredbama novog Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju uređuju se akademski naziv, stručni naziv i akademski stupanj te njihovo stjecanje, korištenje i ujednačavanje

Ako ste završili studij prije provedbe bolonjske reforme, akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj koji ste tada stekli u smislu prava koja iz njega proizlaze, izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem utvrđenim odredbama novog Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju. Zakonom je propisano usklađivanje stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskog stupnja prema ranije važećim propisima.

Osobe koje su završile sveučilišni ili stručni studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen ovim Zakonom.

Akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj stečen prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti u smislu prava koja iz toga proizlaze, izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem utvrđenim ovim Zakonom.