Novi akademski i stručni nazivi i novi studiji

Ako ste završili studij prije provedbe bolonjske reforme, vaše kvalifikacije i vaša prava ostaju isti kao što su bili dosad

Jednostavnije uspoređivanje diplome i kvalifikacije koju ste ostvarili na starom studijskom programu s kvalifikacijama koje se stječu u bolonjskom procesu omogućio je Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, koji pobliže opisuje i povezuje nazive koji su se stjecali završetkom predbolonjskih studija s nazivima koji se stječu završetkom bolonjskih studija.

Ako ste stekli naziv na predbolonjskom studiju, imate pravo od matičnog visokog učilišta zatražiti potvrdu kojom će jasno biti naznačeno čemu odgovara prije stečeni stručni naziv. Vaše visoko učilište (ili njegov pravni sljednik) samo određuje postupak i uvjete pod kojima ćete dobiti tu ispravu. Novi akademski ili stručni naziv ne donosi vam nikakva nova prava.