Hrvatski kvalifikacijski okvir

Primjenom HKO-a osigurava se kvaliteta i relevantnost studijskog programa

HKO je okvir kojim se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. U središtu su HKO-a ishodi učenja - dakle, kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja. Svakoj kvalifikaciji stečenoj u Republici Hrvatskoj mjesto je određeno prema razini. Smještanje kvalifikacija na određenu razinu omogućuje da se kvalifikacije mogu uspoređivati i povezivati. HKO obuhvaća i cjelovite kvalifikacije, koje samostalno udovoljavaju uvjetima za pristupanje odgovarajućem tržištu rada i/ili nastavku obrazovanja, i djelomične kvalifikacije, koje uvjetima za pristupanje odgovarajućem tržištu rada i/ili nastavku obrazovanja odgovaraju ili kao dopuna, odnosno dodatak cjelovitim kvalifikacijama, ili uz jednu ili više drugih odgovarajućih djelomičnih kvalifikacija.
 
Središnje strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj HKO-a je Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, koje prati i vrednuje učinke HKO-a u cijelosti i njegovih pojedinih elemenata.

Radi osiguravanja kvalitete i transparentnosti primjene HKO-a uspostavljen je Registar HKO-a. U Registar HKO-a upisuju se standardi zanimanja i standardi kvalifikacija kao podloga za izradu i unapređenje obrazovnih i studijskih programa, a bit će pohranjene i informacije o  samim programima usklađenima s HKO-om, kao i standardima na kojima su utemeljeni.

Više o uspostavi i primjeni HKO-a možete doznati putem adrese elektroničke pošte hko@mzo.hr te na stranicama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - HKO