Home for Homeless servis u sustavu AAI@EduHr

Pripadnicima znanstvene zajednice koji nisu povezani niti s jednom matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr omogućeno je posjedovanje i korištenje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr

O sustavu AAI@EduHr

Sustav AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj u okviru koje svaki pripadnik znanstvene i obrazovne zajednice u Republici Hrvatskoj može dobiti svoj elektronički identitet te putem njega pristupati mrežnim ili mrežom dostupnim uslugama koje su povezane u AAI@EduHr. Elektroničke identitete izdaju ustanove koje pripadaju sustavu znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj (matične ustanove) svojim djelatnicima, suradnicima, studentima ili učenicima, sukladno Pravilniku o ustroju AAI@EduHr.

Sveučilišni računski centa Sveučilišta u Zagrebu (Srce) koordinira radom sustava AAI@EduHr te obavlja poslove održavanja i razvoja njegovih središnjih servisa.

Servis Home for Homeless

Pravo na elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr u okviru servisa Home for Homeless imaju svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZO) koji nisu povezani niti s jednom matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr na način da su u njoj zaposleni ili se u njoj školuju.

Postupak podnošenja zahtjeva za dobivanje e-identiteta

Zahtjev za dobivanje e-identiteta u sustavu AAI@EduHr se podnosi elektroničkim putem uz prethodnu autentikaciju kroz sustav NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav). Izravna poveznica za podnošenje zahtjeva je servis Home for Homeless. Podnošenje zahtjeva omogućeno je isključivo osobama koje su evidentirane u Upisniku znanstvenika MZO. Ova se činjenica provjerava nakon uspješne autentikacije korištenjem OIB-a osobe koja želi podnijeti zahtjev.

Sukladno Pravilniku o radu servisa, informaciju o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva Srce dostavlja podnositelju slanjem elektroničke pošte na adresu upisanu u zahtjevu.

Upute vezane uz podnošenje zahtjeva, Pravilnik o radu servisa kao i sve dodatne informacije možete pronaći na web-stranici Home for Homeless servis u sustavu AAI@EduHr ili putem e-pošte aai@srce.hr.