Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije

Svatko tko ima inozemnu školsku svjedodžbu, diplomu i drugu javnu ispravu, a želi pristupiti tržištu rada, nastaviti obrazovanje ili nastaviti se školovati u Republici Hrvatskoj mora ishoditi vrednovanje odnosno priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije

Inozemna obrazovna kvalifikacija je naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete. Dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba.

Vrednovanje inozemne obrazovne kvalifikacije je utvrđivanje razine obujma, profila i kvalitete inozemne obrazovne kvalifikacije, kao i prava koja ta kvalifikacija daje u zemlji u kojoj je stečena.

Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije je potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo u svrhu pristupa ili nastavka obrazovanja.

Agenciji za odgoj i obrazovanje podnosi se:
  • zahtjev za vrednovanje inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj
  • zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom osnovnom ili srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi osposobljavanja ili prekvalifikacija na tečajevima ili programima ustanova za obrazovanje odraslih ili drugih sličnih ustanova u svrhu pristupa tržištu rada.

Više pročitajte na mrežnoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje.