Prelazak na drugi studij i usporedno studiranje

Odluku o tome možete li prijeći s jednog visokog učilišta na drugo donosi učilište na kojem želite nastaviti studij

Ako želite promijeniti matično visoko učilište, morate napisati molbu visokom učilištu na kojem želite nastaviti studij. Odluku o prijelazu donosi visoko učilište na koje želite prijeći prema odredbama statuta i drugim općim aktima visokog učilišta.

Studiranje na dva fakulteta istodobno

Želite li upisati paralelni studij, trebate pristupiti razredbenom postupku na visokom učilištu na koje se želite upisati. U slučaju da se po rezultatima uvrstite među one koji se mogu upisati kao redoviti studenti uz potpunu subvenciju iz državnog proračuna, trebate za upis paralelnog studija zatražiti suglasnost sveučilišta, odnosno veleučilišta ili visoke škole jer akademska samouprava na visokim učilištima obuhvaća i upise studenata.