Prijevoz studenata s invaliditetom

Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju od najmanje 60% tjelesnog i osjetilnog oštećenja sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja

Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti na preddiplomskom sveučilišnom, diplomskom sveučilišnom, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom, kratkom stručnom, preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju te redoviti studenti poslijediplomskih studija visokog učilišta u Republici Hrvatskoj od najmanje 60% tjelesnog i osjetilnog oštećenja sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja

Sredstva 

Sredstva za potporu osigurana su u Državnome proračunu.

Novčana potpora isplaćuje se za razdoblje od početka do kraja pojedinačne akademske godine osim za razdoblje od 16. srpnja do 31. kolovoza.
 
Visinu iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza određuje ministar odlukom koja se donosi prije početka akademske godine, sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske.  
 
Novčani iznos potpore isplaćuje se na žiro-račun korisnika.

Dodjela potpore 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu podnosi se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na prijavnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva.