Subvencije školarina na visokim učilištima vrhunskim sportašima

Dodjelom subvencija želi se pomoći svim onim športašima koji uz uspješnu športsku karijeru žele steći i visoko obrazovanje

Dodjelom subvencija želi se pomoći svim onim športašima koji uz uspješnu športsku karijeru žele steći i visoko obrazovanje.
Skrb o dvojnoj karijeri športaša jedan je od posebnih ciljeva rada Središnjeg državnog ureda za šport, a jedan od načina ostvarenja tog cilja je i dodjela subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima.

Natječaj za dodjelu subvencija

Na Natječaj za dodjelu subvencija školarine na visokim učilištima vrhunskim športašima mogu se prijaviti športaši koji su nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, redoviti i izvanredni studenti na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u svim zvanjima.

Dodjelom subvencija želi se pomoći svim onim športašima koji uz uspješnu športsku karijeru žele steći i visoko obrazovanje kako bi se na taj način nakon prestanka profesionalne karijere lakše prilagodili životu „nakon športa“.

Više podataka o Natječaju te sve potrebne obrasce možete pronaći na mrežnim stranicama

Ministarstva turizma i sporta