Studentski smještaj

Ako studirate izvan mjesta prebivališta, pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima možete ostvariti prijavom na natječaje pružatelja usluge subvencioniranog stanovanja, odnosno studentskih centara ili visokih učilišta

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje provode se javni natječaji za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i kod privatnih stanodavaca.
 
Pravo na subvencionirano stanovanje imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije te studenti s invaliditetom upisani na doktorske studije.
 
Studenti mogu sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta isključivo u studentskim domovima u mjestima u kojima studiraju. Iznimka su studenti koji studiraju na visokom učilištu u Opatiji, a mogu se prijaviti na natječaj za subvencionirano stanovanje u Rijeci te studenti koji studiraju u Čakovcu na dislociranom studiju Sveučilišta u Zagrebu, a mogu se prijaviti na natječaj za subvencionirano stanovanje u Varaždinu.

Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje

Pravo na subvencionirano stanovanje dodjeljuje se na temelju javnih natječaja koje provode pružatelji usluga za svaku akademsku godinu.
 
Tekst natječaja za dodjelu prava na smještaj i subvenciju stanovanja objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama pojedinoga studentskog centra.
 
Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama studentskoga centra, a smještaj studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavljat će se isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri.
 
Kvote za broj subvencija u određenome mjestu određuje Ministarstvo na temelju broja studenata koji u tome mjestu studiraju, a prebivalište im nije u mjestu studiranja, i u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnome proračunu.
 
Novčani iznos za subvencionirano stanovanje u studentskome i učeničkome domu, kao i za subvencionirano stanovanje kod privatnoga stanodavca, utvrđuje ministar znanosti i obrazovanja posebnom odlukom.
 
Studenti imaju pravo na subvencionirano stanovanje tijekom akademske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.

Cijene smještaja

Cijene smještaja u studentskim domovima određuju studentski centri, a kreću se od 10,62 EUR do 119,45 EUR  mjesečno, ovisno o studentskom centru i o pojedinačnom studentskom domu te opremljenosti soba. U studentskim domovima postoje i sobe namijenjene smještaju studenata s invaliditetom.

Cijena smještaja u studentskim domovima sastoji se od dijela koji subvencionira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 26,54 EUR i dijela koji plaća sam student.

Smještaj studenata u redovitom statusu - kategoriziranih športaša

Na temelju prethodnog mišljenja Ministarstva turizma i sporta, Ministarstvo znanosti i obrazovanja može posebnim odlukama dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova studentima u redovitom statusu kategoriziranim sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnom roku.

Studenti u redovitom statusu - kategorizirani sportaši, uz uvjet da su se prijavili na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku, dužni su Ministarstvu turizma i sporta podnijeti Zahtjev za smještaj studenta u redovitom statusu - kategoriziranog sportaša sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Zahtjev za smještaj studenta u redovitom statusu - kategoriziranog sportaša sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom potražite na mrežnoj poveznici Nacionalni informacijski sustav u sportu.