Subvencionirana prehrana

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata pravo na subvencioniranu prehranu ostvaruju studenti u redovitom statusu putem studentske iskaznice

Pravo na pokriće troškova prehrane studenata ostvaruju studenti u redovitom statusu na sveučilišnom prijediplomskom studiju, sveučilišnom diplomskom studiju, sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju, stručnom kratkom studiju, stručnom prijediplomskom studiju i stručnom diplomskom studiju visokog učilišta u Republici Hrvatskoj koji je državljanin države članice Europske unije.

Trajanje prava na pokriće troškova prehrane 

Korisnici potpore pravo na istu ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće kalendarske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.

Namjena potpore

Potporom se korisniku podmiruje dio troškova osobne dnevne prehrane u restoranima s kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili od njega ovlaštena ustanova (studentski centar, visoko učilište) sklopi ugovor o pružanju usluga prehrane studenata.

Razine prava na potporu

Korisnici potpore svoje pravo ostvaruju u različitim iznosima ovisno o razini dodijeljenih prava izraženoj brojem kompletnih dnevnih obroka.


Razine prava na potporu bilježe se brojevima: 1, 2 i 2,5 te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva odnosno dva i pol meni obroka dnevno, a dodjeljuje se u trenutku evidentiranja upisa akademske godine ili semestra u Informacijskom sustavu studentskih prava..

Razina prava 1 pripada svim korisnicima potpore, uključivo i onima koji su ostvarili pravo na smještaj u učeničkom domu koji pruža uslugu prehrane.

Razina prava 2 pripada sljedećim skupinama:
  • korisnicima potpore koji borave u mjestu studiranja, a imaju prebivalište na području druge županije (temeljem osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta)
  • korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja. Njima se na temelju prijedloga studentskog zbora i matičnog visokog učilišta ova razina prava dodjeljuje posebnom odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja
  • stranim državljanima koji koriste potporu na temelju sudjelovanja u međunarodnim razmjenama (Erasmus, CEEPUS i međunarodni bilateralni pravni akti) kao stipendisti Ministarstva znanosti i obrazovanja
  • stranim državljanima iz zemalja članica Europske unije koji studiraju u Republici Hrvatskoj.

Razina prava 2,5 pripada sljedećim skupinama korisnika potpore:
  • korisnicima potpore koji su na natječaju studentskih centara ostvarili pravo na smještaj u studentski dom ili u učenički dom koji ne pruža uslugu prehrane (na temelju potvrde studentskog centra ili učeničkog doma)
  • korisnicima potpore izrazito slabog imovinskog stanja na temelju posebne odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja, uz predočenje rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje
  • korisniku potpore vrhunskom sportašu koji dokaže da boravi u mjestu studiranja koje je različito od mjesta prijavljenog prebivališta (temeljem rješenja o kategorizaciji sportaša (I-III kategorija) Hrvatskog olimpijskog odbora, osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta).

Visina potpore

Potporom se podmiruje:
71,24 % obračunske cijene meni obroka i pojedinačnih jela sastavnica meni obroka
50 % obračunske cijene pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka.

Korištenje potpore

Korisnik potpore svoje pravo dokazuje i ostvaruje putem studentske iskaznice, koja se izdaje u skladu s Pravilnikom o studenskoj ispravi .

Korisnik potpore upisan na više visokih učilišta pravo na potporu može ostvarivati isključivo temeljem upisa na jedno visoko učilište.

Korisnik potpore može imati pravo na potporu samo na jednoj studentskoj iskaznici.