Pokretanje poslovanja

Poduzetništvo u kulturi

Poduzetništvom se možete baviti i u kulturi: osnivanjem umjetničke organizacije, privatnog kazališta, muzeja ili galerije

Osnivanje odgojno-obrazovnih ustanova

Saznajte što vam je potrebno za ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti osnivanja privatnih odgojno-obrazovnih ustanova

START - jedan korak do poslovanja

Usluzi se može pristupiti preko portala e-Građani, odabirom usluge koja se u Katalogu usluga nalazi pod temom Poslovanje, ili direktno na poveznici start.gov.hr

Osnivanje obrta

Obrt možete osnovati putem online servisa e-Obrt ili START ili fizičkim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Osnivanje društva

Postupak osnivanja društva možete značajno skratiti odlučite li koristiti usluge poduzetničkog servisa HITRO.HR

Osnivanje j.d.o.o.

Jednostavni d.o.o. ili društvo s temeljnim kapitalom od 10 kuna možete osnovati za 24 sata u svakom HITRO.HR ili javnobilježničkom uredu 

Centar unutarnjeg tržišta EU

Ostvarite jedinstven pristup informacijama o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju ili kretanju na unutarnjem tržištu EU-a

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za neke uslužne djelatnosti morate ispuniti posebne uvjete, a njihov popis uz sve potrebne dozvole i troškove možete pronaći na jednom mjestu 

Izbor imena društva

Ime tvrtke trgovačkog društva mora biti na latinici, na hrvatskom ili na službenom jeziku jedne od članica EU-a, a mogu se koristiti i arapski brojevi 

Poduzetnička infrastruktura

Poduzetničke zone i potporne institucije omogućavaju obavljanje poduzetničkih aktivnosti u standardiziranim uvjetima visoke infrastrukturne opremljenosti

Slobodne zone

Slobodne zone nude vam, osim prikladne lokacije, dodatne povlastice i olakšice za poslovanje

Temeljne obveze poslodavaca iz područja zaštite na radu

Informirajte se o temeljnim obvezama poslodavaca iz područja zaštite na radu, o stručnim ispitima za stručnjaka zaštite na radu, te o pružanju prve pomoći radnicima na radu

Detektivski poslovi

Imate li želju baviti se detektivskim poslovima ili detektivskom djelatnošću, trebate ispunjavati određene uvjete. Tek tad vam se izdaje detektivska iskaznica

Registar stvarnih vlasnika

The new e-service of data entry in the Registry of Beneficial Owners enables authorized persons to enter data in the Registry, and the Access option provides the public with free access to data on natural persons who own a specific legal entity which is obligated to enter its data in the Registry