Pokretanje poslovanja

Poduzetništvo u kulturi

Poduzetništvom se možete baviti i u kulturi: osnivanjem umjetničke organizacije, privatnog kazališta, muzeja ili galerije

Osnivanje odgojno-obrazovnih ustanova

Saznajte što vam je potrebno za ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti osnivanja privatnih odgojno-obrazovnih ustanova

START - jedan korak do poslovanja

Usluzi se može pristupiti preko portala e-Građani, odabirom usluge koja se u Katalogu usluga nalazi pod temom Poslovanje, ili direktno na poveznici start.gov.hr

Osnivanje obrta

Obrt možete osnovati putem online servisa e-Obrt ili START ili fizičkim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Osnivanje društva

Postupak osnivanja društva možete značajno skratiti odlučite li koristiti usluge poduzetničkog servisa HITRO.HR

Osnivanje j.d.o.o.

Jednostavni d.o.o. ili društvo s temeljnim kapitalom od 10 kuna možete osnovati za 24 sata u svakom HITRO.HR ili javnobilježničkom uredu 

Centar unutarnjeg tržišta EU

Ostvarite jedinstven pristup informacijama o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju ili kretanju na unutarnjem tržištu EU-a

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za neke uslužne djelatnosti morate ispuniti posebne uvjete, a njihov popis uz sve potrebne dozvole i troškove možete pronaći na jednom mjestu 

Izbor imena društva

Ime tvrtke trgovačkog društva mora biti na latinici, na hrvatskom ili na službenom jeziku jedne od članica EU-a, a mogu se koristiti i arapski brojevi 

Poduzetnička infrastruktura

Poduzetničke zone i potporne institucije omogućavaju obavljanje poduzetničkih aktivnosti u standardiziranim uvjetima visoke infrastrukturne opremljenosti

Slobodne zone

Slobodne zone nude vam, osim prikladne lokacije, dodatne povlastice i olakšice za poslovanje

Temeljne obveze poslodavaca iz područja zaštite na radu

Informirajte se o temeljnim obvezama poslodavaca iz područja zaštite na radu, o stručnim ispitima za stručnjaka zaštite na radu, te o pružanju prve pomoći radnicima na radu

Detektivski poslovi

Imate li želju baviti se detektivskim poslovima ili detektivskom djelatnošću, trebate ispunjavati određene uvjete. Tek tad vam se izdaje detektivska iskaznica

e-Autoškole

Usluga omogućava pravnim osobama i fizičkim osobama - obrtnicima predaju zahtjeva za otvaranjem nove autoškole ili promjenu već upisanih podataka u registru autoškola

Registar poreznih savjetnika

Usluga omogućava elektroničku predaju obrazaca i potrebne dokumentacije s ciljem upisa u jedan od imenika/registara koje vodi Hrvatska komora poreznih savjetnika

1 2