Osnivanje obrta u Hrvatskoj

Obrt možete osnovati putem online servisa e-Obrt ili START ili fizičkim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Prva opcija: Imate slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj ako ste obrtnik iz EU-a/EGP-a ili treće države.
 
Druga opcija: Ako već imate registrirani poslovni nastan u bilo kojoj državi EU-a/EGP-a, imate slobodu prekograničnog pružanja usluga koja na privremenoj i povremenoj osnovi vrijedi za mnoge uslužne djelatnosti. U tom slučaju nemate obvezu registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.
 
U svakom slučaju, važno je provjeriti postoje li uvjeti za ishođenje odobrenja za obavljanje djelatnosti. To se odnosi na ugostitelje, trgovce, prijevoznike i druge obrte koji moraju ispuniti minimalne tehničke uvjete za poslovne prostorije.
 
Obrti mogu biti:
 • slobodni obrti za koje se ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit;
 • vezani obrti za koje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit;
 • povlašteni obrti koji se smiju obavljati samo na temelju povlastice.
 

Registracija:

 

I.Hrvatski državljani

 

Prva opcija: elektroničko pokretanje poslovanja putem usluge START koja nudi sve na jednom mjestu (bez dodatnih koraka), a dostupna je samo za hrvatske državljane koji imaju elektroničku osobnu iskaznicu (eOI)
 
Druga opcija: usluga e-obrt - samo za hrvatske građane:
1. registracija putem interneta na stranici e-Obrt +
2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) - u roku od 24 sata od pokretanja poslovanja; podaci se automatski šalju u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
3. Porezna uprava - u roku od 8 dana od pokretanja poslovanja.
 
Treća opcija: osobno
 1. registracija u nadležnom upravnom tijelu u županiji, odnosno u uredu Grada Zagreba
 2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) - u roku od 24 sata od pokretanja poslovanja; podaci se automatski šalju u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 3. Porezna uprava - u roku od 8 dana od pokretanja poslovanja.

 

Potrebni dokumenti
 • dokaz o identitetu (preslika osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima (za određene obrte: ugostiteljstvo, restorane, objekte brze prehrane, slastičarnice, pekarnice i dr., odnosno za većinu djelatnosti koje uključuju poslovanje s hranom)
 • dokaz o pravu korištenja prostora (kada je za obavljanje obrta potreban prostor: maloprodaja, ugostiteljstvo, turizam, razne vrste usluga poput frizera, kozmetičara, pedikera, kemijskog čišćenja itd.)
 • za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan EU-a/EGP-a)
 • važeća potvrda o boravištu (samo za osobe koje imaju prijavljeno boravište u trećim državama).

 

II.EU/EGP + strani državljani

 
Jedini način: pogledajte treću opciju i potrebne dokumente (vidi gore navedeno).
 
Napomena
 
Ako je obrt registriran bez navođenja početka obavljanja djelatnosti, obrtnik mora započeti obavljati obrt u roku od godine dana od dana registracije obrta.
 
Početak obavljanja registrirane djelatnosti prijavljuje se najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti.
 
Priznavanje kvalifikacija
 
Sljedeći se dokumenti trebaju poslati na poduzetnistvoiobrt@mingor.hr
 
 • dokaz o inozemnim stručnim kvalifikacijama
 • dokaz o položenim ispitima
 • popis uvjeta/kriterija za pristup polaganju ispita
 • službeni plan i program iz kojeg je vidljiv kratak sadržaj položenog ispita
 • dokaz o državljanstvu u drugoj državi EU-a/EGP-a
 • CV na hrvatskom jeziku
 • potvrda o plaćanju upravne pristojbe (ili potvrda o oslobođenju od plaćanja upravne pristojbe).
 
Naknada
 
Nema naknade