Prava i usluge za osobe s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi

Pravo na osobnu invalidninu

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350 %  232.26 EUR (1.750,00 kuna)

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom 79.63 EUR (600 kuna) ili smanjenom iznosu 55.74 EUR (420 kuna)

Pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 530,89 EUR (4000 kuna) mjesečno, a pravo na naknadu ima i za vrijeme korištenja odmora koji može trajati do četiri tjedna tijekom godine

Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika

Rana razvojna podrška

Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće

Pomoć u kući

Usluga pomoći u kući obuhvaća organiziranje prehrane (pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka),  obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Boravak

Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni od 4 do 6 sati dnevno

Smještaj

Smještaj je usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga. Pravo na uslugu smještaja korisniku se može priznati tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana

Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba

Naknada za ugroženog kupca energenata

Naknada iznosi do najviše 26,54 eura, iznimno, do najviše 70 eura mjesečno do 31. ožujka 2024. godine

Usluge asistencije osobama s invaliditetom

Usluge asistencije za osobe s invaliditetom obuhvaćaju uslugu osobne asistencije, uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i uslugu videćeg pratitelja slijepim osobama

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

Odgajatelji, učitelj i nastavnici mogu ostvariti pomoć pri uključivanju djece s posebnim potrebama u sustav obrazovanja

Naknada za redovito studiranje

Korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja priznaje se pravo na naknadu za redovito studiranje u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini od 265,45 eura (2.000 kuna) mjesečno

Plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu

Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu troškove smještaja u učeničkom domu plaća Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike