Brak, izvanbračna zajednica, životno partnerstvo

Sklapanje braka

Brak možete sklopiti u građanskom ili u vjerskom obliku s učincima građanskog braka

Izvanbračna zajednica

Izvanbračna zajednica je zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka

Prava i dužnosti u braku

Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca

Sklapanje životnog partnerstva

Dvije osobe istog spola mogu sklopiti životno partnerstvo pred matičarem

Neformalno životno partnerstvo

Neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom

Razvod braka

Razvod braka pokreće se tužbom jednog bračnog druga ili prijedlogom oba bračna druga za sporazumni razvod braka

Poništaj braka

Tužba za poništaj braka može se podnijeti ako nisu ispunjene pretpostavke za postojanje i valjanost braka

Proglašenje nestalog bračnog druga umrlim

Nakon što se ispune uvjeti, sud na zahtjev bračnog druga može proglasiti nestalog supružnika umrlim