Poništaj braka

Tužba za poništaj braka može se podnijeti ako nisu ispunjene pretpostavke za postojanje i valjanost braka

Pretpostavke za postojanje braka

Pretpostavke za postojanje braka su:
 • nevjesta i ženik su osobe različita spola
 • nevjesta i ženik su izjavili svoj pristanak za sklapanje braka
 • brak je sklopljen u građanskom ili vjerskom obliku.

Pretpostavke za valjanost braka

Pretpostavke za valjanost braka su:
 • punoljetnost, a iznimno može sklopiti brak osoba koja je navršila šesnaest godina života, uz odobrenje suda
 • poslovna sposobnost i sposobnost za rasuđivanje
 • nepostojanje krvnog srodstva u ravnoj i pobočnoj lozi, do zakonski propisanog stupnja srodstva
 • nepostojanje drugog braka ili registriranog životnog partnerstva.
 
Brak sklopljen protivno zakonskim pretpostavkama nije valjan i na njega se mogu primijeniti odredbe o poništaju braka.

Pravo na tužbu

Tužbu za poništaj braka može podnijeti:
 • bračni drug
 • centar za socijalnu skrb
 • osoba koja ima pravni interes
 • roditelj maloljetne osobe starije od šesnaest godina koja je sklopila brak bez odobrenja suda
 • punoljetna osoba u roku od jedne godine od punoljetnosti, koja je u vrijeme sklapanja brak bila maloljetna, a brak nije sklopljen temeljem odobrenja suda.