E-usluge Grada Bjelovara

Usluge omogućuju građanima Grada Bjelovara podnošenje prijava i zahtjeva za rastući broj usluga

Građani putem sustava e-Građani mogu pristupiti E-uslugama Grada Bjelovara za sljedeće usluge: 
 
1. Prijava za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Bjelovara
 
Studenske stipendije dodjeljuju se studentima redovnih ili izvanrednih preddiplomski i diplomskih studija u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara. Sukladno Pravilniku o dodjeli studenskih stipendija Grada Bjelovara, raspisuje se Javni natječaj za dodjelu studenske stipendije Grada Bjelovara, koji je otvoren 15 dana tijekom mjeseca listopada.
 
2. Prijava za upis djeteta u dječji vrtić
 
Roditelji/skrbnici predaju online prijavu za upis djeteta u dječje vrtiće na području grada Bjelovara (privatne i gradske vrtiće). Prijave obrađuju dječji vrtići sukladno svojim Pravilnicima o upisu djece u dječji vrtić.
 
3. Zahtjev za korištenje javne površine
 
Fizičke ili pravne osobe mogu podnesti zahtjev za zauzeće javne površine na području grada Bjelovara, navodeći svrhu i razdoblje zauzeća.
 
4. Zahtjev za naknadu troškova stanovanja
 
Naknada za troškove stanovanja je naknada koja se priznaje korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara, Odluke o visini naknade troškova stanovanja Grada Bjelovara, a sukladno rješenju Centra za socijalnu skrb te ju može podnijeti osoba s prebivalištem na području grada Bjelovara.
 
5. Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
 
Jednokratna novčana pomoć namijenjena je građanima grada Bjelovara sa prebivalištem/boravištem na području grada Bjelovara koji su se zbog izvanrednih i teških životnih okolnosti našli u teškoj materijalnoj situaciji. Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara.
 
6. Prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama civilnog društva
 
Financijske potpore udrugama civilnog društva dodjeljuju se putem Javnih poziva za višegodišnje, jednogodišnje i jednokratne potpore koje raspisuje Grad Bjelovar, sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara. Na javne pozive mogu se javiti udruge s područja cijele Republike Hrvatske čiji projekti/aktivnosti pružaju dodatne usluge građanima grada Bjelovara (socijalne, zdravstvene, humanitarne, kulturne, obrazovne i sportske usluge) te promoviraju Bjelovar kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.
 
7. Zahtjev za brisovno očitovanje
 
Fizičke ili pravne osobe koje su u cijelosti podmirile neko od potraživanja prema Gradu Bjelovaru za koje je bilo uknjiženo založno pravo na njihovoj nekretnini (npr. za otkup stana sa stanarskim pravom, komunalna naknada, komunalni doprinos itd.) mogu zatražiti brisanje založnog prava. Osnovi preduvjet za podnošenje zahtjeva je  podmirenje obveze u cijelosti. Provjera činjenica iz zahtjeva obrađuje se putem službenih analitičkih evidencija koje se vode za potraživanja u Gradu Bjelovaru.
 
O navedenim e-uslugama više informacija može pronaći na www.bjelovar.hr.