Novčane potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“

Novčane potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“ fizičkim osobama

Zaklada „Hrvatska za djecu“ dodjeljuje novčane potpore fizičkim osobama, odnosno obiteljima u potrebi

Novčana potpora za višestruki porod

Ova novčana potpora dodjeljuje se obiteljima u slučaju istovremenog rođenja dvoje, troje ili više djece, pri čemu takva djeca ne smiju biti starija od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Novčana potpora za udomljenje djeteta

Ova novčana potpora dodjeljuje se obiteljima u slučaju udomljenja djeteta ili djece, pri čemu takva djeca ne smiju biti starija od 3 godine u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Novčane potpore za bolesnu djecu, djecu s oštećenjem zdravlja i za djecu s teškoćama u razvoju

Za potporu se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada je jedno ili više djece bolesno, ima oštećenje zdravlja odnosno teškoće u razvoju, sukladno posebnim propisima

Novčane potpore za darovitu djecu

Za potporu se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada je jedno ili više djece darovito

Novčane potpore za djecu u sustavu obrazovanja

Za potporu se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada jedno ili više djece pohađa osnovnu školu, srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij, sukladno posebnim propisima

Novčane potpore za tekuće životne potrebe djece

Za potpore se mogu prijaviti obitelji s jednim djetetom i više djece u slučaju kada je jedno ili više djece izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti

Novčana potpora za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi

Ova novčana potpora dodjeljuje se djeci u slučaju kada dijete izlazi iz sustava socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima, te je izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti

Novčana potpora za obitelji ekonomski pogođene epidemijom bolesti COVID-19

Ova novčana potpora dodjeljuje se djeci u slučaju kada dijete izlazi iz sustava socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima, te je izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti

Stipendije Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima i studentima tijekom redovitog školovanja

Zaklada „Hrvatska za djecu“, osim novčanih potpora fizičkim osobama/obiteljima u potrebi i pravnim osobama koje provode programe i projekte usmjerene na dobrobit djece i mladih, dodjeljuje stipendije učenicima i studentima tijekom njihovog redovitog školovanja

Sufinanciranje projekata i programa pravnih osoba

Sve o financiranju programima i projektima pravnih osoba možete pronaći na poveznici Pravne osobe, dok se aktualni natječaji objavljuju na poveznici Pravne osobe - natječaji