Novčana potpora za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi

Ova novčana potpora dodjeljuje se djeci u slučaju kada dijete izlazi iz sustava socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima, te je izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti

Koji je iznos novčane potpore?

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 2.000,00 eura po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:

  • da je podnositelj/ica zahtjeva je hrvatski državljanin
  • da podnositelj/ica zahtjeva ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
  • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
  • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
  • preslika osobne iskaznice (obje strane) za podnositelja/ice zahtjeva
  • odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u ovom zahtjevu za dodjelu potpore (dokaz o izlasku iz sustava skrbi)

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: