Novčana potpora za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi

Ova novčana potpora dodjeljuje se djeci u slučaju kada dijete izlazi iz sustava socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima, te je izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti

Koji je iznos novčane potpore?

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 1.990,84 eura (15.000,00 kn) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
 • da je podnositelj/ica zahtjeva je hrvatski državljanin
 • da podnositelj/ica zahtjeva ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 (2.328,20 kuna)
 • podnositelj/ica zahtjeva nije ostvario/la niti koristili istu ili sličnu potporu/pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe.

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za podnositelja/ice zahtjeva
 • odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u ovom zahtjevu za dodjelu potpore (dokaz o izlasku iz sustava skrbi)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 • vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (Izjava)
 • potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora (za nabavku odjeće i obuće, higijenskih, prehrambenih i drugih potrepština nužnih za rast i razvoj djece nije potrebna dostava ovog dokumenta). 

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: