Smrt i nasljeđivanje

Postupak kod smrtnog slučaja

Postupak prijave smrtnog slučaja razlikuje se ovisno o tome je li osoba preminula kod kuće ili u bolnici zdravstvenoj ustanovi

Smrtni slučaj u inozemstvu

Ako želite prenijeti tijelo umrle osobe iz inozemstva u Hrvatsku, podnosite zahtjev za izdavanje sprovodnice u hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu

Oporuka

Oporuku možete sastaviti u redovitom obliku kao privatnu ili javnu oporuku, a u izvanrednim okolnostima svoju posljednju volju možete izjaviti pred dva svjedoka

Nasljeđivanje

Nasljedno pravo stječete u trenutku ostaviteljeve smrti, a na temelju zakona ili oporuke

Ostavinski postupak

Ostavinski postupak se provodi pred sudom ili javnim bilježnikom nakon smrti ostavitelja, a na rješenje koje donesu imate pravo žalbe odnosno prigovora

Darivanje organa

Darivateljem organa smatra se svaka preminula osoba koja se za života tome nije izričito protivila