Pomoć i savjetovanja

Nasilje u obitelji

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, nasilje možete prijaviti policijskoj postaji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb, a pomoć žrtvama pružaju brojne ustanove i nevladine organizacije

Prevencija ovisnosti kod djece i mladih

Ako sumnjate da vaše dijete eksperimentira s pušenjem, alkoholom, drogama, kockanjem, klađenjem ili drugim sredstvima ovisnosti, potražite stručnu pomoć

Djeca s problemima u ponašanju

Djeca s problemima u ponašanju su djeca čije se ponašanje znatno razlikuje od opće prihvaćenih normi ponašanja

Nasilje među djecom

O nasilju među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može obraniti