Roditeljstvo

Prijava rođenja djeteta

Usluga e-Novorođenče omogućava roditeljima da potpisnim certifikatom na e-osobnoj iskaznici prijave rođenje djeteta i odrede ime djetetu u Državnim maticama, MUP-u i HZZO-u

Uzdržavanje (alimentacija)

Uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, pastorka i maćehe i očuha te bake i djeda

Novčana potpora za novorođeno dijete

Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 309,01 eura isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a pravo na nju imaju sve zdravstveno osigurane osobe ako ispunjavaju određene uvjete

Doplatak za djecu

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece

Rodiljne i roditeljske potpore

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja, ravnopravne podjele prava i obveza skrbi o djetetu između oba roditelja te usklađenosti obiteljskog i poslovnog života

Samohrani roditelji

Roditelji koji sami skrbe i uzdržavaju svoju djecu imaju pravo na zaštitu od prekovremenog rada i rada u preraspodijeljenom odnosno nejednakom radnom vremenu, kao i na različite oblike pomoći iz sustava socijalne skrbi

Posvojenje

Posvojenje je poseban oblik obiteljskopravnog zbrinjavanja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajan odnos roditelja i djeteta. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb

Prava djeteta

Republika Hrvatska stranka je Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta od 1991. godine. Prihvaćanjem Konvencije Hrvatska je preuzela obvezu da svakom djetetu jamči prava koja Konvencija propisuje

Jaslice ili čuvanje djeteta kod kuće?

Nakon isteka roditeljskog dopusta dijete možete upisati u jaslice, povjeriti ga na čuvanje osobi iz kruga obitelji ili registriranoj dadilji u stambenom ili poslovnom prostoru ili u vlastitom stambenom prostoru

E-Dječja kartica “Mudrica”

E-Dječja kartica “Mudrica” projekt je Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade (SDUDM) koji putem mobilne aplikacije "Mudrica" kroz sustav popusta i pogodnosti omogućuje povoljniji pristup robama i uslugama te poboljšanje obiteljskog standarda