Samohrani roditelji

Roditelji koji sami skrbe i uzdržavaju svoju djecu imaju pravo na zaštitu od prekovremenog rada i rada u preraspodijeljenom odnosno nejednakom radnom vremenu, kao i na različite oblike pomoći iz sustava socijalne skrbi

Samohrani roditelj je, prema propisima iz socijalne skrbi, roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

Zaštita na radnom mjestu

Kao samohrani roditelj, na radnom mjestu uživate zaštitu od prekovremenog rada (do šeste godine života djeteta). U tom razdoblju prekovremeno možete raditi samo ako poslodavcu dostavite pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Samohrani roditelj može samo uz pisani dobrovoljni pristanak raditi u preraspodijeljenom odnosno nejednakom radnom vremenu. Raspodjela radnog vremena znači da ono tijekom jednoga razdoblja traje dulje, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog radnog vremena.

Prava iz socijalne skrbi

Kao samohrani roditelj možete ostvariti sljedeća prava iz sustava socijalne skrbi:
  • savjetovanje
  • pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća
  • zajamčenu minimalnu naknadu
  • pomoć za podmirenje troškova stanovanja
  • jednokratnu naknadu
  • druge pomoći, kao što su: pomoć u prehrani, pomoć za odjeću i obuću, pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja, podmirenje pogrebnih troškova i podmirenje troškova ogrjeva.

Zahtjev za priznavanje prava podnosite područnom uredu Zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta.

Adrese i telefonske brojeve možete naći u adresaru ustanova Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.