Novčana potpora za novorođeno dijete

Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 309,01 eura isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a pravo na nju imaju sve zdravstveno osigurane osobe ako ispunjavaju određene uvjete

Novčana potpora za novorođeno dijete je jednokratna novčana pomoć koju mogu koristiti sve zdravstveno osigurane osobe. Dodatni uvjeti navedeni su u člancima 53. i 54. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Pravo na novčanu potporu imate i ako je dijete posvojeno, i ako za to dijete pomoć nije već prije isplaćena.

Iznos potpore je 309,01 eura.

Podnošenje zahtjeva

Za dobivanje jednokratne potpore trebate podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno 30 dana od dana posvojenja djeteta. Zahtjev se može podnijeti prilikom prijave djeteta u matičnim uredima ili u nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi ili Ispostavi HZZO-a. Uz zahtjev, koji podnosite u HZZO-u, trebate priložiti:
 
  • djetetov izvod iz matice rođenih (preslika)
  • svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike)
  • uvjerenje o prebivalištu.

Ako je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, molbi se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja.

Adrese i telefonske brojeve pronađite na stranici HZZO-a Regionalni uredi i Područne službe.

Osim ove pomoći na državnoj razini, gradovi i općine isplaćuju naknadu za opremanje novorođenog djeteta i iz lokalnog proračuna. O tome se raspitajte u svom gradu ili općini.