Smrtni slučaj u inozemstvu

Ako želite prenijeti tijelo umrle osobe iz inozemstva u Hrvatsku, podnosite zahtjev za izdavanje sprovodnice u hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu

Osim obrasca zahtjeva za izdavanje sprovodnice koji će rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz dobiti i ispuniti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, uz zahtjev je potrebno priložiti i: 
  • izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (prema pravilima Bečke konvencije ili na drugi način pravovaljano ovjeren za uporabu u RH)
  • liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti (da se ne radi o zaraznoj bolesti)
  • dokaz o državljanstvu preminule osobe
  • putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ako je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu)
  • odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prijenos
  • podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci; ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova, odnosno prijevoznom sredstvu na koji će prijevoz tijela preminule osobe biti nastavljen i podatke o graničnim prijelazima te tko će tijelo preuzeti
  • u slučaju da pokojnik/pokojnica preminula od zarazne bolesti (npr. Covid-19 uzrokavane SARS) tada prijevoznik prilikom prijevoza mora poštivati uvjete koji onemogućuju širenje zaraze sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebna potvrda krematorija koja se dostavlja na uvid policijskim službenicima pri ulasku u Hrvatsku.

Da bi diplomatske misije ili konzularni uredi Hrvatske mogle provesti promjenu statusa osobe, odnosno evidentirati status "osoba umrla" u evidencijama prijavljenog prebivališta i boravišta građana, za čije je vođenje nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova, potrebno je dostaviti inozemni smrtni list (pravovaljano ovjeren) u svim slučajevima kad diplomatske misije ili konzularni uredi izdaju sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka hrvatskih državljana.

Ako je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa.

Za provoz (tranzit) umrle osobe preko područja Hrvatske nije potrebna sprovodnica Republike Hrvatske.

Važna novina u vezi bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i prijenosa posmrtnih ostataka

Prema odredbi članka 4. stavka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN  br. 116/18 i 50/20) umrla osoba koja nije bila pokopana, a umrla je od crnog prišta, difterije, kolere, kuge, trbušnog tifusa, virusnih hemoragijskih groznica (Ebola, Lassa i Marburg, denge), žute groznice, vCJ, bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i sindroma stečenog nedostatka imuniteta, može se prevoziti u kovinskom lijesu koji je hermetički zatvoren lemljenjem.

Novelom Pravilnika iz 2020. popis bolesti proširen je i na bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.