Novčana potpora za udomljenje djeteta

Ova novčana potpora dodjeljuje se obiteljima u slučaju udomljenja djeteta ili djece, pri čemu takva djeca ne smiju biti starija od 3 godine u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Koji je iznos novčane potpore?

Potpora se dodjeljuje jednokratno u maksimalnom iznosu do 398,17 eura (3.000,00 kn) za svako udomljeno dijete.

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:
  • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
  • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
  • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
  • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
  • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
  • potvrda centra udomitelja o broju smještene djece starosti do tri godine, ne starija do 30 dana
  • službeno mišljenje centra udomitelja o opremi koja je potrebna korisniku
  • potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore.

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: