Novčana potpora za višestruki porod

Ova novčana potpora dodjeljuje se obiteljima u slučaju istovremenog rođenja dvoje, troje ili više djece, pri čemu takva djeca ne smiju biti starija od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Koji je iznos novčane potpore?

Potpora se dodjeljuje jednokratno u iznosu od 270,00 eura po svakom živom, istovremeno rođenom djetetu.

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:

  • jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
  • jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
  • (prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 eura.

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
  • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
  • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
  • preslika osobne iskaznice (obje strane) za podnositelja/ice zahtjeva
  • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
  • preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
  • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (Izjava).

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: