Novčana potpora za obitelji ekonomski pogođene epidemijom bolesti COVID-19

Ova novčana potpora dodjeljuje se djeci u slučaju kada dijete izlazi iz sustava socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima, te je izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti

Tko se može prijaviti za ostvarenje prava na ovu vrstu potpore?

U slučaju kada je zbog nezaposlenosti članova obitelji uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 jedno ili više djece izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti.

Koji je iznos novčane potpore?

Novčana potpora dodjeljuje se jednokratno, u iznosu od 450,00 eura za obitelji s jednim djetetom, uvećano za dodatnih 70,00 eura po svakom idućem djetetu, do maksimalnog iznosa od 1.500,00 eura.

Koje uvjete moram ispuniti da bi ostvario pravo na potporu?

Potpora se odobrava temeljem relevantne dokumentacije kojom se dokazuje istodobno ispunjenje sljedećih uvjeta:

 • da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin
 • da jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane potpore je prijavljen u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem nezaposlenosti koja je nastupila kako je pojašnjeno u sljedećoj točki
 • nezaposlenost roditelja/zakonska skrbnika iz obitelji iz prethodne točke nastupila je u mjesecu ožujku 2020. godine ili nakon mjeseca ožujka 2020. godine kao posljedica epidemije bolesti COVID-19
 • nezaposlen roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji ne prima novčanu naknadu za nezaposlene, odnosno novčana naknada za nezaposlene koju roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji prima ne prelazi iznos od 431,35 eura neto.

Koja dokumentacija je potrebna?

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je dostaviti dokumente u nastavku:
 • valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (Dokumenti)
 • preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 • preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 • vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva (Izjava)
 • izjava bivšeg poslodavca o otkazu uzrokovanom epidemijom bolesti COVID-19
 • dokaz o prijavi jednog ili oba roditelja u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trenutku podnošenje zahtjeva
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba ili rješenjem o ostvarenju prava na novčanu naknadu za nezaposlene (dokaz da nezaposlen roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji ne prima novčanu naknadu za nezaposlene u iznosu višem od 431,35 eura neto)
 • druga relevantna dokumentacija za dokazivanje iznimno teških materijalnih uvjeta

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za ostvarenje prava na ovu potporu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, možete podnijeti na više načina: