Sklapanje braka

Brak možete sklopiti u građanskom ili u vjerskom obliku s učincima građanskog braka

Usluga e-Prijava vjenčanja na portalu e-Građani omogućava ženiku i nevjesti da podnesu prijavu namjere sklapanja braka u građanskom obliku, rezervaciju termina i lokacije u službenim prostorijama te online plaćanje upravnih pristojbi.

Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca, a sklapa se suglasnom izjavom pred matičarom ili službenikom vjerske zajednice. Brak može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života i poslovno sposobna osoba. Iznimno brak može sklopiti, uz prethodnu dozvolu suda, i osoba koja je navršila 16 godina.

Brak ne mogu sklopiti:
 • osobe koje nisu navršile 18 godina
 • osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti ili nesposobne za rasuđivanje 
 • osobe koje su međusobno krvni srodnici
 • osobe koje su u braku ili u životnom partnerstvu osoba istog spola koje je registrirano sukladno posebnom propisu. 

Brak možete sklopiti u građanskom obliku (pred matičarom) ili u vjerskom obliku s učincima građanskog braka (pred službenikom vjerske zajednice koja s Hrvatskom ima uređene pravne odnose).

Građanski brak

Ako ste se odlučili za građanski brak, prije odlaska matičaru trebate sa svojim izabranikom ili izabranicom:
 • odlučiti o danu i mjestu sklapanja braka (možete odabrati bilo koje mjesto u Hrvatskoj)
 • pribaviti potrebne isprave
 • prijaviti namjeru sklapanja braka, pri čemu se pred matičarom trebate pojaviti osobno
 • odlučiti o izboru prezimena
 • izabrati dva svjedoka za sklapanje braka.


Nakon prijave vjenčanja, matičar će u dogovoru sa ženikom i nevjestom odrediti dan za sklapanje braka. Dan za sklapanje braka može se odrediti u razdoblju od 30. do 45. dana od dana prijave namjere sklapanja braka. U iznimnim slučajevima, kad za to postoje opravdani razlozi, brak se može sklopiti i prije 30. dana od dana prijave namjere sklapanja braka te najkasnije do 90. dana od prijave namjere sklapanja braka.

Potrebni dokumenti

Za sklapanje braka potrebne su sljedeće isprave:
 • izvadak iz matice rođenih (ne stariji od tri mjeseca)
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju (ako je izvadak iz matice rođenih stariji od tri mjeseca)   
 • odluka suda o dopuštenju sklapanja braka (ako brak sklapa maloljetnik stariji od 16 godina).

Izvadak iz matice rođenih i potvrdu o slobodnom bračnom stanju podižete u matičnom uredu gdje ste upisani u maticu rođenih. Matičaru se obvezno daju na uvid i isprave o identitetu i dokaz o državljanstvu. To su u pravilu osobna iskaznica, putovnica, a ovisno o pojedinačnom slučaju, matičar može tražiti i druge isprave.
 

Troškovi sklapanja braka pred matičarom

Ukupan iznos troškova koje su ženik i nevjesta dužni platiti iznose 210 kuna upravnih pristojbi za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka te za sam čin sklapanja braka pred matičarom.

Ako brak želite sklopiti izvan službenih prostorija trebate platiti i posebnu naknadu. Njezina visina ovisi o udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije, vremenu sklapanja braka, sklapanju braka nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima. Za prvi primjerak izvatka iz matice vjenčanih ne plaća se upravna pristojba jer se izvadak izdaje po službenoj dužnosti.

Vjerski oblik braka

Brak u vjerskom obliku možete sklopiti pred službenikom vjerske zajednice koja ima uređene pravne odnose s Republikom Hrvatskom.

Prije sklapanja braka u vjerskom obliku dužni ste od matičara nadležnog za mjesto u kojem se brak sklapa (mjesto gdje se nalazi vjerski objekt koji ste izabrali) pribaviti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka. Za izdavanje te potvrde predočujete iste dokumente kao za sklapanje braka u građanskom obliku.

Imajte na umu da potvrda za sklapanje braka u vjerskom obliku vrijedi tri mjeseca od dana izdavanja i da brak sklopljen na temelju nevažeće potvrde ne proizvodi pravne učinke građanskog braka.                   

Troškovi sklapanja braka u vjerskom obliku

Za sklapanje braka u vjerskom obliku trebate platiti:
 • 70 kuna upravne pristojbe za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka
 • 20 kuna za izdavanje potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku (potvrde se izdaju u dva primjerka).

Dokaz sklopljenog braka je izvadak iz matice vjenčanih koji izdaje matičar nakon upisa braka u maticu vjenčanih.