Proglašenje nestalog bračnog druga umrlim

Nakon što se ispune uvjeti, sud na zahtjev bračnog druga može proglasiti nestalog supružnika umrlim

Bez obzira na oblik u kojem je sklopljen, brak prestaje smrću bračnog druga ili proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim.

Za proglašenje nestale osobe umrlom nadležan je općinski sud na čijem je području nestala osoba imala posljednje prebivalište.

Uvjeti

Sud će proglasiti osobu umrlom ako:
  • o njezinom životu u posljednjih pet godina od postavljanja zahtjeva sudu nije bilo nikakvih vijesti, a od njezinog je rođenja proteklo 60 godina
  • o njezinu životu nije bilo nikakvih vijesti posljednjih pet godina, a postoji vjerojatnost da više nije živa
  • je nestala u brodolomu, zrakoplovnoj ili drugoj prometnoj nesreći, požaru, poplavi, lavini, potresu ili kakvoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti, a o njezinom životu nije bilo nikakvih vijesti šest mjeseci od dana prestanka opasnosti
  • je nestala tijekom rata u vezi s ratnim događajima, a o njezinu životu nije bilo nikakvih vijesti godinu dana od dana prestanka neprijateljstva. 

Postupak

Proglašenje nestale osobe umrlom može predložiti osoba koja ima pravni interes - bračni drug nestale osobe, djeca nestale osobe koja žele podijeliti imovinu roditelja, poslovni partner koji želi odijeliti svoj dio imovine od imovine nestale osobe i slično.

Da bi se nestala osoba proglasila umrlom, najprije trebate sastaviti prijedlog i u njemu navesti činjenice i dokaze na kojima zasnivate zahtjev.

Prijedlog upućujete općinskom sudu koji će tada provjeriti je li nestaloj osobi postavljen skrbnik, a ako nije, zatražit će od nadležnog tijela da postavi skrbnika.

Nakon što su ispunjeni zakonski uvjeti, sud će objaviti oglas kojim će pozvati nestalu osobu ili neku drugu osobu koja raspolaže vijestima o nestaloj osobi. Po isteku objavljenog oglasa i saslušanja predlagatelja i skrbnika, sud će pravomoćno rješenje o proglašenju nestale osobe umrlom dostaviti nadležnom matičaru radi upisa u matičnu knjigu umrlih.

Prestanak braka

Ako je nestali bračni drug proglašen umrlim, brak prestaje danom koji je pravomoćnom odlukom suda utvrđen kao dan smrti nestalog bračnog druga.