Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

Odgajatelji, učitelj i nastavnici mogu ostvariti pomoć pri uključivanju djece s posebnim potrebama u sustav obrazovanja

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova je socijalna usluga koja se pruža odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama te učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i asistentima u školskim ustanovama.

Trajanje usluge predviđeno je do pet sati tjedno.

Uslugu odobrava Centar za socijalnu skrb, do 31. prosinca 2022., a od 1. siječnja 2023. Hrvatski zavod za socijalni rad, nakon prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge.

Pružatelji usluge pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

Uslugu pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja pružaju dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i drugi pružatelji usluga koji pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju i mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom.