Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

Odgajatelji, učitelj i nastavnici mogu ostvariti pomoć pri uključivanju djece s posebnim potrebama u sustav obrazovanja

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova je socijalna usluga koja se pruža odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama te učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i asistentima u školskim ustanovama.

Trajanje usluge predviđeno je do pet sati tjedno.

Uslugu odobrava područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nadležan prema prebivalištu korisnika, nakon prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge.

Pružatelji usluge pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

Uslugu pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja pružaju dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i drugi pružatelji usluga koji pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju i mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom.