Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.

Korisnik usluge organiziranog stanovanja

Pravo na uslugu organiziranog stanovanja priznaje se:
 • djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili mlađoj punoljetnoj osobi
 • djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju
 • djetetu stranom državljaninu bez pratnje ili bez državljanstva
 • djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom
 • osobi koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a kojoj je potrebno osigurati stanovanje uz pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika, dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života
 • osobi starije životne dobi koja samostalno zadovoljava svoje potrebe odnosno kojoj je djelomično potrebna pomoć pri zadovoljavanju osnovnih potreba
 • osobi ovisnoj o alkoholu, drogama, kockanju ili drugim oblicima ovisnosti
 • trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana koji nema stan odnosno nema osigurano stanovanje ili zbog narušenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obitelji
 • žrtvi obiteljskog nasilja
 • žrtvi trgovanja ljudima ili
 • beskućniku.

Pružatelj usluge organiziranog stanovanja

Uslugu organiziranog stanovanja pruža dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba.

Ostvarivanje prava

Postupak za priznavanje prava na uslugu organiziranog stanovanja pokreće se na zahtjev korisnika pri područnom uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nadležnom prema prebivalištu korisnika.

Adrese i telefonske brojeve područnih ureda možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Naknada za osobne potrebe korisnika usluge organiziranog stanovanja

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku usluge smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju.

Naknada za osobne potrebe za dijete polaznika osnovne škole, odraslu i stariju osobu iznosi 33,18 eura, a za dijete i mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole i drugu mlađu punoljetnu osobu 46,45 eura.