Boravak

Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni od 4 do 6 sati dnevno

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak:
  • cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno
  • poludnevni boravak može trajati od 4 do 6 sati dnevno.
Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Usluga boravka odobrava se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

Usluga boravka pruža se kao usluga poludnevnog boravka, u trajanju od četiri do šest sati dnevno ili kao usluga cjelodnevnog boravka, u trajanju od šest do deset sati dnevno.

Boravak se može odobriti jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Pružatelji usluge boravka

Uslugu boravka pruža dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, fizička osoba koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.

Korisniku kojem je odobrena usluga boravka ne može se priznati pravo na uslugu smještaja, organiziranog stanovanja ili odobriti usluga psihosocijalne podrške.

Iznimno, korisniku kojem je odobrena usluga boravka do dva u tjednu može se odobriti usluga psihosocijalne podrške.

Odobravanje usluge boravka

Do 31. prosinca 2022. godine postupak provode centri za socijalnu skrb, nadležni prema prebivalištu korisnika, a od 1. siječnja 2023. godine Hrvatski zavod za socijalni rad.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike