Prava u sustavu socijalne skrbi

Zajamčena minimalna naknada

Uvjeti za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuju se na temelju ostvarenih prihoda podnositelja zahtjeva i svih članova zajedničkog kućanstva te na osnovi imovine koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva i svih članova zajedničkog kućanstva

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski

Prihvatilišta za beskućnike

Skrb o ovoj socijalno osjetljivoj skupini je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u nadležnosti velikih gradova i gradova sjedišta županija