Prihvatilišta za beskućnike

Skrb o ovoj socijalno osjetljivoj skupini je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u nadležnosti velikih gradova i gradova sjedišta županija

Beskućnici

Zakonom o socijalnoj skrbi beskućnik je definiran kao osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla podmiriti troškove stanovanja, a smještena je ili koristi uslugu organiziranog stanovanja u prihvatilištu ili prenoćištu ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje.

Skrb o beskućnicima je u nadležnosti velikih gradova i gradova sjedišta županija.

Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluge smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom.
Beskućnicima su dostupna sva prava iz sustava socijalne skrbi za koje ispunjavaju uvjete sukladno Zakonu.

Pružatelji usluga smještaja/organiziranog stanovanja za beskućnike

Prema podacima koje je prikupilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u 2023. godini za izradu Plana zbrinjavanja beskućnika u Republici Hrvatskoj i plana zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima 2023./2024. u Republici Hrvatskoj djeluje 16 pružatelja usluga smještaja/organiziranog stanovanja za beskućnike ukupnog smještajnog kapaciteta 433.

 • Sklonište za beskućnike Karlovac, Hrvatske bratske zajednice 2, 47 000 Karlovac
 • Prenoćište za beskućnike Varaždin, Vodnikova 2, Novi put, 42 000 Varaždin
 • Prihvatilište "Ruže sv. Franje", Baštijanova 25 a, 51 000  Rijeka
 • Prihvatilište "OAZA", Žrtava fašizma 12, 51 000 Rijeka
 • Sv. Vinko Paulski, Dr. F. Tuđmana 24, 23 000 Zadar
 • Centar za prihvat beskućnika "Sv. Vinko Paulski", J.J. Strosmayera 67, 31 000 Osijek
 • Caritasov centar za beskućnike, Braće Polića 14,  22 000 Šibenik
 • Udruga sveti Jerolim, Cesta F. Tuđmana 410, 21 214 Kaštela
 • Prihvatilište za beskućnike "Most", Gundulićeva 22, 21 000 Split
 • Institut Pula, Trščanska 35, 52 000 Pula
 • Prihvatilište za beskućnike, Valturska 61, 52 000 Pula
 • Hotel Vis II, Masarykov put 16, 20 000 Dubrovnik
 • Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Mihovljanska 68, 40 000 Čakovec
 • Caritasovo prihvatilište za beskućnike, Dugoselska 71, 10 361 Sesvetski Kraljevec
 • Prihvatilište Gradskog Crvenog križa, Domovinska ulica br. 10, 10 410 Velika Kosnica
 • Samostan misionarki ljubavi, Jukićeva 24, 10 000 Zagreb