Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole

Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti poseban su oblik nastave koji vašem djetetu omogućuje poučavanje i učenje na posebno odabranim prirodnim odredištima

Škola može planirati u godišnjem planu i programu rada škole i školskom kurikulumu poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti u mjestu i izvan mjesta u kojem je smještena, a isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa i drugih kurikularnih dokumenata. U izvanučioničku nastavu ubrajaju se: školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi.

Učenje u prirodnom okruženju najprimjereniji je način poučavanja koji djetetu omogućuje upoznavanje i istraživanje prirodnih posebnosti i kulturne baštine Republike Hrvatske pri čemu dijete ima priliku primijeniti i produbiti znanja, vještine i sposobnosti stečene u učionici.

Dvodnevni posjet „Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar“

Od školske godine 2015./2016. obrazovanja učenika o Domovinskom ratu provodi Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar. Projekt je proširen s posjetom učenika „Posjet učenika osmih razreda Karlovcu“, „Posjet učenika osmih razreda Pakracu, Lipiku i Okučanima“ i „Posjet učenika osmih razreda Kninu“.

Informacije o posjetu dostupne su na stranicama "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar“

Projekt „Posjet osmih razreda Vukovaru“.