Nastava u kući i zdravstvenoj ustanovi

Ako vaše dijete zbog većih motoričkih teškoća, kronične bolesti ili oporavka kod kuće ne polazi nastavu, škola će organizirati nastavu u vašem domu. U zdravstvenim ustanovama u kojima se liječi veći broj djece organizirana je i tzv. nastava u zdravstvenoj ustanovi

Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu polaziti nastavu, škola, uz odobrenje Ministarstva, organizira nastavu u kući, odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na dužem liječenju te omogućava polaganje predmetnog ili razrednog ispita. Nastava se može provoditi u obliku nastave na daljinu (virtualna nastava), korištenjem sredstava elektroničke komunikacije. Škola u okviru raspoloživih sredstava osigurava učenicima odgovarajuća pomagala za provođenje nastave na daljinu.
 
Ako vaše dijete zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne može polaziti nastavu ili se nakon povratka s liječenja dulje oporavlja kod kuće, škola će organizirati nastavu u vašem domu. Dovoljno je da školi koju pohađa vaše dijete podnesete zahtjev i priložite cjelokupnu medicinsku dokumentaciju.

Održavanje nastave u kući

Za djecu od petoga razreda naviše, predmetnu nastavu izvode uglavnom učitelji koji su ih poučavali dok su bili polaznici osnovne škole. Ako je vaše dijete u nižim razredima osnovne škole, za održavanje nastave najčešće se zapošljava novi učitelj. On će raditi samo s vašim djetetom, a nastava se u tom slučaju ostvaruje s manjim brojem sati od propisanog.

Nastava u zdravstvenoj ustanovi

Za učenike, koji su na duljem bolničkom liječenju, zdravstvena ustanova organizira osnovnoškolski odgoj i obrazovanje prema redovitim ili posebnim uvjetima, a rad s takvim učenicima provode ustanova u kojoj je učenik smješten i najbliža osnovna škola. Taj oblik nastave višestruko je opravdan.
 
Djeca se osjećaju ugodnije kada bolničko okruženje postaje školsko okruženje, ne gube kontinuitet rada i učenja. Rade u manjim skupinama, često nadoknade propuštene sadržaje, a pritom ne izostaju s nastave i ne moraju nakon povratka u školu polagati predmetne ili razredne ispite.