Upis u prvi razred

Mnogi roditelji često su u dilemi što dijete treba znati prije polaska u osnovnu školu. Prije donošenja odluke, trebalo bi provjeriti djetetovo znanje, vještine, motoriku i druge parametre koji otkrivaju je li spremno za školske obveze

Ako vaše dijete do 1. travnja tekuće godine navrši šest godina, dužni ste ga upisati u osnovnu školu. Za nešto mlađe dijete možete tražiti prijevremeni upis, a polazak u školu možete odgoditi samo ako dijete ima većih zdravstvenih teškoća. Prije upisa dijete mora proći pregled kojim će stručno povjerenstvo utvrditi njegovo psihofizičko stanje i dati vam potvrdu o spremnosti djeteta za školu.

Raspored pregleda

Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece pronaći ćete tijekom veljače u medijima, na oglasnim pločama odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te mrežnih stranica županijskog upravnog odjela nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja.
 
Dijete trebate dovesti u osnovnu školu kojoj pripada prema adresi prebivališta, a ako pregledu ne možete pristupiti u predviđeno vrijeme, dužni ste o tome obavijestiti školu i dogovoriti drugi termin.

Potrebni dokumenti 

Za upis djeteta u prvi razred ne trebate pribavljati dokumente, ali u slučaju da vaše dijete ima određenih teškoća te da mu je potrebna posebna pomoć ili oblik poučavanja, potrebna vam je dokumentacija drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom u predškolskoj dobi i/ili nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Prijevremeni upis 

Prijevremeni upis u osnovnu školu možete zatražiti ako vaše dijete do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života, s tim da se djeci, koja prije 31. kolovoza ne navršavaju šest godina života, neće odobriti upis.
 
Pisani zahtjev podnosite Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja koji će dijete uvrstiti u popis za utvrđivanje psihofizičkog stanja.
 
Za dijete, koje je bilo uključeno u predškolski program, dužni ste osim zahtjeva dostaviti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta, a ako vaše dijete nije pohađalo predškolski odgoj i obrazovanje, bit će upućeno na psihološko testiranje kako bi se utvrdila njegova spremnost za uključivanje u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

Odgoda upisa

Ako se na pregledu utvrdi da dijete nije postiglo stupanj zrelosti koji mu je potreban za praćenje i izvršenje školskih obveza, stručno povjerenstvo može predložiti da se dijete ne upiše u toj školskoj godini. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo za jednu godinu.
 
Odgodu upisa predložit će stručno povjerenstvo škole ako:
  • procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj
  • se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj. 

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole 

Roditelj može županijskom upravnom odjelu nadležnom za poslove obrazovanja, odnosno Uredu Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja  podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole za dijete  kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće.
 
Osim zahtjeva, roditelj obvezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.
 
Vašem djetetu može se odobriti privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole na razdoblje od jedne školske godine ili dulje, sukladno nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vještačenja. Ako se ispune uvjeti za uključivanje djeteta u prvi razred osnovne škole vi - kao roditelj ili nadležni centar za socijalnu skrb zatražit će do 1. travnja tekuće godine uključivanje djeteta u listu školskih obveznika.

Privremeno oslobađanje od započetog školovanja

 Ako vaše dijete zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti nastaviti započeto školovanje u osnovnoj školi, zdravstvenoj ili rehabilitacijskoj ustanovi, ili u kući, možete osnovnoj školi, koju vaše dijete pohađa, podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od već započetog školovanja.
 
Osim zahtjeva, obvezno dostavljate medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju djeteta.
 
Vaše dijete može biti oslobođeno pohađanja nastave najdulje godinu dana.