Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

Od rujna 2023. godine u 62 osnovne škole započelo se s provedbom Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« koji će se provoditi tijekom 4 školske godine u odabranim školama

Model cjelodnevne škole

Odabrane škole zadovoljile su kriterije Javnog poziva te su temeljem istog uključene u provedbu od šk. god. 2023./2024. do 2026./2027. Eksperimentalni program provodi se za učenike od 1. do 8. razreda prema svim ciljevima, zadaćama, sadržajima, okvirom te odgojno-obrazovnim programima i aktivnostima sadržanim u Eksperimentalnom programu.

Model cjelodnevne škole sastoji se od četiri odgojno-obrazovna programa - programa nacionalnog kurikuluma, odnosno obavezne i izborne nastave (A1), programa potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja (A2), izvannastavnih aktivnosti (B1) i izvanškolskih aktivnosti (B2).

Uz povećanje satnice nekih predmeta, poput hrvatskoga i matematike od prvog do osmog razreda, likovnog i glazbenog od prvog do četvrtog, tjelesnog u četvrtom, geografije u petom te tehničkog u šestom, uvedeni su i novi.

Tako je kao alternativa vjeronauku od prvog do osmog razreda uveden predmet Svijet i ja, a učenici od prvog do četvrtog razreda dobili su predmet Praktične vještine.

Od prvog do osmog razreda kao obavezan je predmet Informacijske i digitalne kompetencije. Predmet Priroda i društvo u nižim razredima razdvojen je na dva predmeta - Društvo i zajednica te Prirodoslovlje, a taj će predmet osnovnoškolci slušati do šestog razreda.

Krajnji cilj uvođenja eksperimentalnog programa je stvaranje uvjeta jednosmjenske nastave do 2027. godine u svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. Za ostvarivanje tog cilja potrebno je osigurati infrastrukturne kapacitete koji će dovesti i do stvaranja novih radnih mjesta.

Jedan od glavnih ciljeva programa je „smanjiti razlike u školskim postignućima, odgojno-obrazovnim ishodima i ishodima obrazovanja različitih skupina učenika te povećati obrazovnu jednakost, pravednost i pravičnost u osnovnim školama“.