Promjena škole

Dijete u pravilu upisujete u najbližu osnovnu školu, ali ga - uz odobrenje ravnatelja škole u koju ga želite upisati - možete upisati u drugu školu

Prelazak u drugu školu

Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi, odnosno prijeći iz jedne u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program.

Učenik prelazi iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program na temelju prijepisa ocjena. Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu u drugu školu.

Kada je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, osnovna škola obavještava županijski upravni odjel nadležan za poslove obrazovanja, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba  koji je dužan u roku od sedam dana odrediti osnovnu školu u kojoj učenik nastavlja školovanje. Taj se učenik, u pravilu, seli u školu čije upisno područje graniči s upisnim područjem škole koju je prije toga pohađao.

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Ako je dijete osnovnu školu, razred, polugodište ili neko drugo razdoblje osnovne škole završilo u inozemstvu, školovanje u Republici Hrvatskoj može nastaviti nakon priznavanja stečenih inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije, a u svrhu nastavka daljnjeg osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, vodi školska ustanova kojoj ćete kao roditelj/staratelj podnijeti zahtjev za nastavkom obrazovanja.

Stručni tim škole utvrdit će je li djetetu potrebna posebna pomoć za uključivanje u sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Ako dijete ne zna ili se nedostatno služi hrvatskim jezikom, temeljem prijedloga stručnog povjerenstva škole i provedenog utvrđivanja razine znanja hrvatskoga jezika, dijete može biti uključeno u pripremnu ili dopunsku nastavu učenja hrvatskog jezika.