Osnovno obrazovanje odraslih

Osobama od navršenih 14. do 65. godine života koje nisu u redovitom sustavu završile osnovno obrazovanje, omogućuje se pohađanje programa osnovnog obrazovanja u ustanovama za obrazovanje odraslih na teret državnog proračuna

Osnovno obrazovanje odraslih izvodi se prema propisanome Nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih. Polaznicima koji na ovaj način završe osnovno obrazovanje omogućuje se i osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova u nekom zanimanju u svrhu lakšeg zapošljavanja.
 
Polaznici se za pohađanje programa osnovnog obrazovanja prijavljuju u ustanovu za obrazovanje odraslih koja je od Ministarstva znanosti i obrazovanja ishodila rješenje za provedbu programa. Popis ustanova koje provode osnovno obrazovanje odraslih dostupan je u Andragoškom zajedničkom upisniku podataka (AZUP).
 
Prijavi se prilaže preslika osobne iskaznice, OIB, preslika domovnice, preslika rodnog lista ili izvadak iz matične knjige rođenih te svjedodžba o posljednjem završenom razredu osnovne škole, ukoliko je polaznik posjeduje.