Žigovi

Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda i/ili usluga obilježenih njime. Zaštita žigom predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođači i pružatelji usluga štite sredstva koja su uložili u promidžbu i marketing svojih proizvoda i/ili usluga

Žig (engl. trademark) je isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda i/ili usluga jedne osobe od ostalih osoba u gospodarskom prometu.

Ime, logotip, amblem, etiketu ili druga razlikovna obilježja proizvoda i/ili usluge moguće je zaštititi žigom.

Žig se u većini zemalja stječe registracijom na temelju ispitivanja koje obavlja odgovarajuće nadležno tijelo, a u Republici Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Osnovni uvjeti koje neki znak mora zadovoljiti da bi mogao postati žig jesu da je razlikovan te da nije istovjetan ili sličan nekom ranijem žigu ili nekom drugom ranijem pravu (tvrtka, autorsko pravo, itd.), o čemu se odlučuje temeljem prigovora nositelja takvog ranijeg prava.

Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda i/ili usluga obilježenih njime.

Zaštita žigom predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođači i pružatelji usluga štite sredstva koja su uložili u promidžbu i marketing svojih proizvoda i/ili usluga. Zaštita same kreacije nekog znaka, logotipa ili etikete može predstavljati autorsko djelo koje je zaštićeno kao autorsko pravo, čime je zaštićen interes autora ili kreatora.

Zaštita žigom u Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama, vrijedi 10 godina, računajući od datuma prijave. Vrijeme zaštite može se produžavati neograničeno na razdoblja od 10 godina, uz pravovremeno podnošenje zahtjeva (u pravilu prije isteka važenja prethodnih 10 godina) i plaćanje odgovarajućih naknada troškova.

Postupak zaštite žiga

Iako registracija žiga za znakove razlikovanja kojima se označavaju proizvodi i/ili usluge nije obavezna pri stavljanju u promet proizvoda i/ili usluga, vrlo je korisno pojedine aspekte proizvoda zaštititi nekim oblikom intelektualnog vlasništva. Tako smanjujete mogućnost (i nehotične) povrede tuđih prava i dobivate učinkovit alat za zaštitu vlastitih prava.

Odluka o elementima vašeg tržišnog identiteta koje želite zaštititi žigom proizlazi iz ukupne poslovne strategije kojom individualizirate proizvod i činite ga prepoznatljivim i drugačijim od ostalih.

Svaki znak koji želite štititi žigom prijavljuje se zasebnom prijavom, čiji je sastavni dio popis proizvoda i/ili usluga na koje se znak odnosi, a koji mora biti sastavljen u skladu s Međunarodnom klasifikacijom proizvoda i usluga za potrebe registracije žigova (tzv. Nicanskom klasifikacijom)

Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga.

Popis proizvoda i/ili usluga naveden u prijavi nije moguće naknadno proširivati te ga je potrebno pažljivo sastaviti, obzirom da popis određuje opseg zaštite predmetnim žigom.

Ako se popis proizvoda i usluga sastoji od naslova razreda Nicanske  klasifikacije, opseg zaštite obuhvaća samo proizvode/usluge koji proizlaze iz doslovnog i nedvosmislenog značenja pojma iz naslova.

Prilikom podnošenja prijave žiga, u svrhu dostave urednog abecednog ispisa proizvoda/usluga unutar određenog razreda, preporučuje se korištenje termina iz hrvatske verzije baze podataka TMclass, harmonizirane baze podataka klasifikacije proizvoda i usluga Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO-a), kroz pretragu na stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Pretraživanje harmonizirane baze podataka klasifikacije proizvoda i usluga - TMclass

ili na internetskim stranicama EUIPO-a

TMclass.

Prijava žiga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo podnosi se na Obrascu Ž-1 uz obavezno priložen dokaz o uplati propisane naknade troškova ispitivanja

Obrazac Ž - 1.

Prije podnošenja prijave korisno je izvršiti pretraživanje baze podataka registriranih i prijavljenih žigova u Hrvatskoj radi utvrđivanja postoje li već identični ili slični žigovi, kako biste izbjegli nepotrebne troškove odnosno sporove.

Korisnu profesionalnu pomoć prije podnošenja prijave, uslugu vođenja postupka pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, te kasnije zastupanje u eventualnim upravnim i sudskim postupcima, mogu vam ponuditi registrirani zastupnici u području industrijskog vlasništva

Zastupnici za žigove.

Prijavu za registraciju žiga u Hrvatskoj moguće je podnijeti i putem interneta koristeći uslugu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo e-Prijava pri čemu osim učinkovitog  postupka prijave ujedno smanjujete njegove troškove.

Pomoću sustava e-Pristojbe pristojbeni obveznici mogu propisane pristojbe i naknade, umjesto državnim biljezima ili uplatnicama, plaćati brže i jednostavnije putem svojih bankovnih kartica (za tekući račun, žiro-račun ili kreditnim karticama) kao što su Visa, Maestro, MasterCard i Diners.

Međunarodna zaštita žiga

Zaštita žiga ostvaruje se prema teritorijalnom načelu, odnosno zaštita vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je to pravo priznato.

Zaštita na teritoriju drugih zemalja može se ostvariti na sljedeće načine:
  • podnošenjem zasebne prijave nadležnom uredu svake zemlje na čijem teritoriju se traži zaštita
  • za cjelokupni teritorij Europske unije podnošenjem prijave za žig Europske unije (EUTM) izravno nadležnom uredu za žigove Europske unije (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, EUIPO) ili putem Madridskog sustava za međunarodnu registraciju žigova
  • podnošenjem jedne međunarodne prijave putem Madridskog sustava za međunarodnu registraciju žigova koja omogućava zaštitu žiga u preko 110 država podnošenjem jedne prijave putem nacionalnog ili regionalnog ureda porijekla osnovne prijave ili registracije žiga.