Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - INCENTIV

INCENTIV pruža stručnu informacijsku pomoć svima koji žele učinkovito zaštititi, koristiti odnosno upravljati intelektualnim vlasništvom

Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - INCENTIV je javni informacijsko-uslužni centar Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji pruža stručnu informacijsku pomoć svima koji žele učinkovito zaštititi, koristiti odnosno upravljati intelektualnim vlasništvom.

U INCENTIV-u možete dobiti besplatne stručne informacije o tome na koji način u zemlji i inozemstvu zaštititi vlastito intelektualno vlasništvo, kako na dozvoljen način koristiti tuđe, odnosno kako izbjeći povredu tuđih prava intelektualnog vlasništva.

Stručne informacije ograničene su na osnovne informacije o svim oblicima intelektualnog vlasništva, postupcima zaštite u Republici Hrvatskoj te međunarodnoj zaštiti. Upute i preporuke koje možete dobiti u INCENTIV-u, temeljene su na postojećoj nacionalnoj i međunarodnoj regulativi i ne primjenjuju se na konkretne slučajeve upravnog postupka.

Neposredne usmene konzultacije pružaju se u prostorijama INCENTIV-a, telefonski i putem online savjetovanja, a pisane upite možete uputiti poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

INCENTIV
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
e-mail: info@dziv.hr
tel. 01/6109-825

Uz stručne informacije, INCENTIV nudi i profesionalne usluge pretraživanja fondova registriranog industrijskog vlasništva, te uslugu specijalizirane knjižnice i čitaonice.