Industrijski dizajn

Dizajn pridonosi konkurentnosti i prodaji nekog proizvoda te povećanju njegove komercijalne vrijednosti. Usluzi se može pristupiti i direktno preko portala e-Građani odabirom usluge iz kategorije Poslovanje. 

Dizajnom se naziva vanjski izgled (pojavnost) nekog proizvoda ili predmeta. Dizajn je ono što proizvod čini privlačnim, dopadljivim ili poželjnim, te time bitno pridonosi prodaji proizvoda i povećanju njegove komercijalne vrijednosti.

Industrijskim dizajnom kao jednim od oblika intelektualnog vlasništva štite se prostorna ili plošna obilježja proizvoda (industrijski ili zanatski proizvedenog predmeta), vidljiva pri njegovoj normalnoj (namjenskoj) uporabi. Prostorna obilježja su oblik i obris proizvoda, a plošna obilježja su šare, crte, boje, tekstura te kombinacije navedenih obilježja.

Temeljni uvjeti koje neki dizajn mora zadovoljiti za ostvarivanje zaštite kao intelektualnog vlasništva su novost i individualni karakter dizajna, te da njegova obilježja nisu isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom.

Zaštićeni (registrirani) industrijski dizajn osigurava nositelju (vlasniku) isključivo pravo korištenja, odnosno izrade, ponude, stavljanja u promet, te uvoza ili izvoza proizvoda u kojem je industrijski dizajn sadržan ili na kojeg je industrijski dizajn primijenjen.

Zaštićeni dizajn predstavlja intelektualno vlasništvo čiju uporabu vlasnik može odobriti drugim osobama za vrijeme trajanja zaštite davanjem licence, ili ga može u potpunosti prenijeti na drugu osobu.

Zaštita industrijskog dizajna predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođač može zaštititi vlastita ulaganja u razvoj i proizvodnju proizvoda.
 

Postupak zaštite industrijskog dizajna

Ako želite zaštititi vanjski izgled (pojavnost) vašeg proizvoda industrijskim dizajnom kao oblikom intelektualnog vlasništva, potrebno je provesti odgovarajući postupak registracije pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Prijave se podnose na obrascima: Važno je istaći da se zaštita industrijskog dizajna odnosi isključivo na vanjski izgled (pojavnost) proizvoda, a ne na funkcionalnost proizvoda.

S obzirom na to da je jedan od glavnih uvjeta za ostvarivanje zaštite industrijskog dizajna njegova novost, postupak registracije potrebno je pokrenuti prije stavljanja proizvoda u promet, odnosno prije nego što dizajn koji je predmet zaštite na bilo koji način bude učinjen dostupnim javnosti.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem odgovarajuće prijave koja može biti pojedinačna (za jedan dizajn) ili višestruka (za više različitih dizajna). Uvjet za podnošenje višestruke prijave je da se svi dizajni u prijavi moraju odnositi na proizvode koji pripadaju istom razredu Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (tzv. Lokarnske klasifikacije).

Međunarodna klasifikacija za industrijski dizajn (Lokarnska klasifikacija)

Prijava, uz podatke o podnositelju, dizajneru i ostale propisane podatke, treba sadržavati i fotografiju, odnosno grafički prikaz dizajna koji se želi zaštititi. Nakon podnošenja uredne prijave, odnosno nakon provedenog postupka njezina formalnog uređivanja, Zavod će provesti propisani postupak ispitivanja uvjeta za zaštitu industrijskim dizajnom.

Ako svi propisani uvjeti za registraciju budu zadovoljeni, donosi se odluka (rješenje) o registraciji industrijskog dizajna, a podaci o industrijskom dizajnu objavljuju se u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Glasnik.

Objava izgleda dizajna nakon njegove registracije može se i odgoditi za razdoblje od 12 mjeseci, no već se prilikom podnošenja prijave to mora naznačiti u zahtjevu za registraciju.

Prijavu za registraciju industrijskog dizajna u Hrvatskoj moguće je podnijeti i putem Interneta koristeći uslugu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo e-Prijava pri čemu osim učinkovitog postupka prijave ujedno smanjujete njegove troškove.

Pomoću sustava e-Pristojbe pristojbeni obveznici mogu propisane naknade, umjesto uplatnicama, plaćati brže i jednostavnije putem svojih bankovnih kartica (za tekući račun, žiro-račun ili kreditnim karticama) kao što su Visa, Maestro, MasterCard i Diners.

Međunarodna zaštita dizajna

Zaštita industrijskoga dizajna ostvaruje se prema teritorijalnom načelu, odnosno zaštita vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je to pravo priznato.

Zaštita na teritoriju drugih zemalja može se ostvariti na sljedeće načine:
  • podnošenjem zasebne prijave nadležnom uredu svake zemlje na čijem teritoriju se traži zaštita
  • za cjelokupni teritorij Europske unije, podnošenjem jedne prijave odnosno e-prijave za dizajn Zajednice izravno nadležnom uredu za registraciju industrijskog dizajna Europske unije (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, EUIPO) ili putem Haškog sustava za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna
  • podnošenjem jedne međunarodne e-prijave putem Haškog sustava za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna izravno Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO).