Upis u katastar i zemljišne knjige

Katastarski ured evidentira zgradu na temelju pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata za evidentiranje ili promjenu podataka o zgradama i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku

Popis područnih ureda za katastar pronaći ćete na stranicama Državne geodetske uprave:

Područni uredi za katastar.
 
Popis geodetskih izvoditelja ovlaštenih za izradu geodetskih elaborata možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave pod kategorijom Pretraga OIG.  Odabirom županije izlistat će se svi geodetski izvoditelji koji rade na području te županije.

Podnositelj zahtjeva za evidentiranje ili promjenu podataka o zgradama u katastru može uz svoj zahtjev u okviru izrade geodetskog elaborata priložiti uporabnu dozvolu.

Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastar, odnosno katastar infrastrukture, priložena uporabna dozvola te navodi tijelo koje je dozvolu izdalo, njezine oznake i datum izdavanja. Ako uporabna dozvola nije priložena, katastarski ured nadležnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja obavijest da dozvola nije priložena.

Nadležni sud prilikom upisa građevine u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola, navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Ako uporabna dozvola nije priložena, nadležni sud prilikom upisa građevine u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da za evidentiranje građevine u katastru nije priložena uporabna dozvola.

Pogledajte kako sami možete izvaditi Zemljišnoknjižni izvadak za bilo koju nekretninu Kako do zemljišnoknjižnog izvatka.
Također na kanalu Uređena zemlja objavljeni su još neki video uradci koji nam pomažu u svakodnevnim poslovima vezanim uz katastar i zemljišne knjige.