Energetski certifikat

Ako ste vlasnik zgrade, prije izdavanja uporabne dozvole, prodaje ili najma dužni ste ishoditi energetski certifikat zgrade

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, a popis ovlaštenih osoba možete pronaći na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Popis ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje
 
Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:
  • zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
  • privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
  • stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje
  • slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.
Investitor, odnosno vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat.

Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:
  • prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
  • kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
  • energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga
  • u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

Energetski certifikat vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja.