Inspekcija zaštite kulturne baštine

Inspekciji zaštite kulturne baštine možete prijaviti svaku nedozvoljenu intervenciju koju primijetite na kulturnom dobru

Inspekcija zaštite kulturne baštine nadzire stanje kulturnih dobara i provođenje mjera njihove zaštite i očuvanja, uporabu i promet kulturnih dobara, izvršavanje i provedbu odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Prijava Inspekciji zaštite kulturne baštine

Ako uočite nezakonite aktivnosti na kulturnim dobrima, prijavite ih konzervatorskom odjelu nadležnom za pojedinu županiju ili Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode, za Grad Zagreb.

Konzervatorski odjeli

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.

Nezakonite aktivnosti na kulturnim dobrima možete isto tako prijaviti i Ministarstvu kulture i medija, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Službi za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine

Uprava za zaštitu kulturne baštine.

Potrebna dokumentacija

Kad prijavljujete nezakonite aktivnosti na kulturnom dobru, prijavu je dobro potkrijepiti fotodokumentacijom i svakom drugom pisanom dokumentacijom koja upozorava i upućuje na nelegalno postupanje kulturnim dobrom.