Energetska obnova višestambenih zgrada

Energetska obnova višestambenih zgrada sufinancira se bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Pozive raspisuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Temeljem poziva objavljenog 2016. godine potpisana su 584 ugovora o energetskoj obnovi zgrada. Ukupna vrijednost projekata obnove iznosi preko milijardu kuna dok su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj veća od 554 milijuna kuna.
Ugovorenim projektima obuhvaćeni su stanari 16 000 kućanstava, a do sada su radovi završeni na preko 500 zgrada.

Pregled potpisanih ugovora s kratkim opisom projekta

Zbog velikog interesa za energetskom obnovom osigurana su dodatna sredstva te je u najavi novi poziv kojim će se podupirati mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju prije provedbe navedenih mjera te korištenje OIE. 
Višestambena zgrada je zgrada čijih se najmanje 66% ukupne korisne površine koristi za stanovanje, ima tri (3) ili više stambenih jedinica, njome upravlja upravitelj zgrade,  jedinstvena je arhitektonska cjelina i nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je kao Posredničko tijelo razine 1 odgovorno za pripremu i objavu Poziva, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je kao Posredničko tijelo razine 2 odgovorno za provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te nadzor provedbe odabranih projekata, dok prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva energetske obnove višestambenih zgrada mogu biti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade te upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade. Potencijalni prijavitelji imaju mogućnost tražiti od Fonda, Sektora za energetsku učinkovitost stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga.

Raspoloživa bespovratna sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 152 milijuna kuna, s mogućnosti povećanja alokacije, a dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog Poziva. Pritom se provedba mjera energetske obnove, što uključuje i korištenje OIE i horizontalne mjere osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, te stručni i projektantski nadzor, odnosno usluga koordinatora zaštite na radu, sufinanciraju sa 60% bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, dok su energetski pregled i certifikat, prije i nakon obnove, zatim izrada glavnog projekta energetske obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta sufinancirani stopom od 85%.

Podnošenje projektnih prijedloga započinje 45 kalendarskih dana od objave Poziva, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpe raspoloživa financijska sredstva.