Vlasnička prava

Upis prava vlasništva

Pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige 

Zemljišnoknjižni izvadak

Zemljišnoknjižni izvadak je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu

Posebni zemljišnoknjižni postupci

Posebnim zemljišnoknjižnim postupcima smatraju se osnivanje, obnova i dopuna zemljišnih knjiga, pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga, pojedinačni ispravni postupci te povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Posjedovni list

Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini

Promjena podataka katastarskog operata

Za provedbu promjene podataka katastarskog operata zadužen je katastarski ured koji o tome donosi rješenje